TÊN CÂU CHUYỆN: MỘT CHUYẾN ĐI BỔ ÍCH - EM TẠ PHÙNG THẢO NGỌC - 3A1