TÊN CÂU CHUYỆN: BÁC HỒ ĐẾN THĂM TRƯỜNG THIẾU NHI MIỀN NAM - EM HUỲNH TRƯƠNG TRANG NHÃ - 4A2