TÊN CÂU CHUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG - EM VĂN NGỌC Ý - 4A1