TÊN CÂU CHUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG - EM BÙI NGUYỄN ANH THƯ - 4A1