Phần thi nghi thức đội của trường Tiểu học Hòa Bình A - Đã sẵn sàng chờ đợi các em trình diễn. Cố lên!!!
Phần thi nghi thức đội của trường Tiểu học Hòa Bình A - Đã sẵn sàng chờ đợi các em trình diễn. Cố lên!!!

Hội thi Nghi thức Đội huyện hòa Bình năm 2019